Raufarhafnarhreppur

Raufarhafnarhreppur er en tidligere kommune (sveitarfélag) i regionen Norðurland eystraIsland, med 228 innbyggere ved utgangen av 2005. Den er nå en del av kommunen Norðurþing.