Rattsøutvalget

Wikimedia-pekerside
(Omdirigert fra «Rattsø-utvalget»)

Rattsø-utvalget kan referere til flere offentlige utvalg som ble ledet av Jørn Rattsø:

  • Rattsø-utvalget som ble oppnevnt 11. januar 2002 og som avga «NOU 2003: 3 Merverdiavgiften og kommunene. Konkurransevridninger mellom kommuner og private» til Finansdepartementet 18. desember 2002.
  • Rattsø-utvalget som ble oppnevnt 15. august 2003 og som avga «NOU 2004:13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning. Om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver.» til Sosialdepartementet 29. juni 2004.
  • Rattsø-utvalget som ble oppnevnt av Utenriksdepartementet 4. juli 2005 og som avla sin utredning «Nye roller for frivillige organisasjoner i utviklingssamarbeidet» 15. juni 2006.
Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Rattsøutvalget.