Rasterdata

Rasterdata er digitale data i bildeform (punktraster), for eksempel digitale foto eller digitale (foto)kopier.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ Fra St.meld. nr. 30 (2002–2003) «Norge digitalt».