Denne artikkelen handler ikke om rapport og rapportering i betydningen melding eller tilbakemelding mellom private eller mellom disse og myndigheter.

Rapport eller rapportering er en form for hundesport som kan minne om budføring, men den foregår over langt større avstander. Rapport, som også inngår som et hovedelement i bl.a. brukshundsport, bygger på kunnskapen med såkalt kurérhunder under første verdenskrig. Dette er en svært kondisjonskrevende form for hundesport, som krever at hundene har god fysikk og sunn helse for å kunne yte maksimalt.

Rapport som konkurranse og trening Rediger

Rapport er i all enkelhet en øvelse der man sender en hund mellom to hundeførere. I konkurranseformen går begge førerne og hunden til et bestemt sted i terrenget (stasjon A), derfra tar så den ene føreren med seg hunden og går videre til neste sted (stasjon B). Hunden sendes så fra stasjon B tilbake til føreren på stasjon A. Når hunden har ankommet stasjon A og har fått litt hvile, sendes den tilbake til føreren på stasjon B.

I brukshundsport vil man etter hvert som en klatrer oppover i klassene forflytte fører på stasjon B videre inn i terrenget, til stasjon C og stasjon D. Hunden sendes tilbake til stasjon A mellom hver forflytning. I klasse A springer hunden totalt 6,1 km (1100 + 1500 + 1500 + 2000 m).

Det har i de senere årene ikke vært avholdt konkurranser i rapport i Norge, men øvelsen er en fin form for kondisjonstrening og kan være svært engasjerende. I Sverige er rapport en relativt stor gren innen bruskhundsporten, og det er fullt mulig for nordmenn å konkurrere der.