Rapid application development

konsept for programvareutvikling

Rapid application development (RAD, direkte oversatt: rask applikasjonsutvikling) er både et navn på alternativer til vannfallmodellen innen programvareutvikling og navnet på James Martin's tilnærmelse til rask utvikling. RAD legger mindre vekt på planlegging, og mer vekt på utvikling, mens vannfallmodellen legger vekt på rigoriøs spesifikasjon og planlegging.

RAD bruker prototyper i tillegg til, og endog i stedet for kravspesifikasjon. Gjennom en fleksibel prosess kan programvaren tilpasses situasjonen tilpasses i stedet for rigid definerte spesifikasjoner og planer fra starten. RAD er spesielt egnet til utvikling av brukergrensesnitt, og verktøy til bygging av grafiske brukergrensesnitt er ofte kalt rapid application development verktøy.