Randers amt

dansk amt

Randers amt ble opprettet i 1793. Amtet bestod av byene Randers, Hobro, Mariager, Grenå og Ebeltoft, samt nedenfor nevnte herreder.

Randers amt. Med grønt er inntegnet det område som ble overført til Nordjyllands amt - de andre fargene viser kommuner opprettet i 1970, som ble overført til Århus amt.

Randers amt ble nedlagt som en del av kommunalreformen i 1970, og området var frem til kommunalreformen ved årsskiftet 2006/2007 en del av Århus amt (bortsett fra Hobro og noen omliggende sogn, ble overført til Nordjyllands amt). Ved Strukturreformen ble området en del av Region Midtjylland.

Herreder i Randers amtRediger

AmtmennRediger

 
Den vestlige del av Randers amt omkring 1900
 
Den østlige del av Randers amt omkring 1900