Rahab (sjøuhyre)

sjøuhyre

Rahab forekommer som en betegnelse noen steder i Bibelen og det sies at Rahab er et havuhyre. (Job 9: 13; 26: 12; Jesaja 30: 7; Salme 87: 4)

I Salme 87 nevnes Rahab sammen med blant annet Babylon, Filistea, Tyrus og Kusj. Rahab er derfor av mange antatt å være en allegorisk betegnelse på Egypt, som motarbeidet israelittene.

I en jødisk tradisjon blir også Rahab hevdet å være et slags mytisk vesen.