Radio Norge (1978–1991)

Radio Norge var en militær norsk sambandsstasjon tilhørende UNIFIL som var operativ i hovedsak fra 1978 til 1990. Det militære kallesignalet var LBL1. Radiostasjonen som var underlagt sambandstroppen i Norbatt var hovedkommunikasjonskanalen mellom operativ avdeling i Norge og Den norske FN-styrken i Libanon.

Stasjonen kommuniserte ved hjelp av telegrafi, telefoni og fjernskrivninghøyfrekvente radiobølger til militære radiostasjoner i Norge.[trenger referanse] Den hadde en maksimalt utstrålt effekt på 1 kW og hadde de siste årene to separate 17-elements retningsstyrte sende- og mottaksantenner.[trenger referanse] Radiostasjonen hadde felttelefonisamband med alle norske militære avdelinger fra grensen mot Syria i øst til Middelhavet i vest. Radio Norge videreformidlet også radiosendingene fra NRK Utenlandssendingen til Radio Norbatt.[trenger referanse] I noen år formidlet stasjonen også sivil trafikk over Rogaland radio med sivilt kallesignal Norbatt/LG2J.

Stasjonen ble lagt ned høsten 1990 da satellittstasjonen «Veksler Norge» overtok radiotrafikken på telefoni, samtidig som trafikken over fjernskrivning ble ført fra bataljonsekspedisjonen. Radio Norge fungerte i flere måneder som reservestasjon og ble brukt en rekke ganger i 1991 på grunn av svikt på satellittsambandet.[trenger referanse]

Eksterne lenkerRediger