Radiator (boligoppvarming)

En radiator er en enhet som er beregnet for å avgi varme fra et flytende medium som f.eks. vann, til omgivelsesluften. Radiatorer brukes ofte i forbindelse med romoppvarming i vannbårne varmesystemer.

Eldre radiator uten termostat, beregnet for høytemperatur varmeanlegg.