Røstad skole (Røstad offentlige skole) var en statlig skole for barn med lærevansker i Levanger i Nord-Trøndelag. Skolen åpnet i 1903 etter at staten i 1896 hadde overtatt den ene av de to spesialskolene i Oslo, Institutt for Åndssvake Gutter på Lindern i Oslo som var stiftet og drevet av Hans Hansen. Flyttingen skulle dekke behovet for en slik skole nordafjells.

Kilder rediger