Rørentreprenørene Norge

Rørentreprenørene Norge, tidligere Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL), er en bransjeorganisasjon for rørleggerbedrifter og ble stiftet i 1913. Organisasjonen er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og har ca. 670 medlemsbedrifter (2014).

Rørentreprenørene Norge arbeider blant annet med nærings- og utdanningspolitikk, arbeidsgiverforhold, kompetanseheving og medlemsservice.

Organisasjonen driver utbredt rekrutteringsarbeid i samarbeid med verdikjeden og de lokale opplæringskontorene, og deltar årlig med kandidater i Yrkes-NM og Bygg Reis Deg. I 2012 var antall fullførte svenneprøver 502. I 2013 var antall inngåtte lærekontrakter 560. Dette samsvarer med bransjens behov for lærlinger.

Rørentreprenørene Norge tilbyr også sine medlemmer en rekke firmaverktøy som gjør det praktisk og overkommelig å oppfylle krav til dokumentasjon, rapportering og kvalitetssikring internt og overfor oppdragsgivere og myndigheter.

Rørentreprenørene Norge har hovedkontor på Majorstuen i Oslo, og 15 lokale avdelinger. Det er etablert rene opplæringskontorer i tilknytning til avdelingskontorene.

Eksterne lenkerRediger