Røntgenkrystallografi

Røntgenkrystallografi er en fysikalsk metode som anvendes for å bestemme den tredimensjonelle strukturen til en krystall, for eksempel krystallisert protein og metallers krystallstruktur.

Kort fortalt går metoden ut på å sende en røntgenstråle slik at den treffer en krystall og spres i mange retninger før de til slutt treffer en detektorplate. Denne blir så avlest, og man finner da vinklene og intensitetene på strålene. Ut ifra dette kan man lage et tredimensjonalt bilde av tettheten på elektronene i krystallen. Dette bildet bruker man til å bestemme den gjennomsnittelige posisjonen til atomene i kystallen, de kjemiske bindingene mellom atomene og annen informasjon.

Røntgenkrystallografi er idag eneste metode som helt autonomt kan anvendes for å bestemme 3d-strukturen for proteiner, selv om NMR-analyser kan komplettere studiet.

Bestemmelse av proteinstrukturer