Røkholt-Venger ætten

Røkholt – Venger ætten. En slektsoversikt er en slektsbok som er skrevet av historikeren Andreas Holmsen. Slektsboken gir en fortegnelse over etterkommere av Jens Jakobsen som døde på sin gård Røkholt i Eidsvoll 4. mai 1835. Boken går også fire slektsledd videre bakover til 1600-tallet, men Jens Jakobsen regnes som stamfar for slekten.

Stamfaren Jens Jakobsen

rediger

Jens Jakobsen Hemli Røkholt (født 1755Toten, død 4. mai 1835Røkholt i Eidsvoll) ble født på Setne i Vestre Toten tidlig på våren 1755. Han var den fjerde i rekken av Jakob Eriksen og Maren Pålsdatters barn. De tre eldre het Pål f. 1742, Hans f. 1744 og Lars f. 1752. Han hadde også en yngre søster som het Marte f. 1758 på gården Ouren. Familien etablerte seg i Eidsvoll der kona Maren Pålsdatter døde i 1773, og Jakob Eriksen overlot da gården Trandum på Toten til de to eldste sønnene Pål og Hans.

Jens Jakobsens etterkommere deles i Larsgreina, Paalsgreina, Erikgreina, Jensgreina og Amundgreina. Jens og Kirsti hadde også en datter Mari f. 1800 som døde i ung alder. Sønnene overtok alle store gårder på Eidsvoll etter sin far, som gjennom hele livet arbeidet seg opp fra et leilendingsbruk til disse gårdene.

I 1810 fikk Paal gården Norgarn Røkholt for 1200 daler. Lars fikk Hemli for 1200 daler i 1815. I 1819 fikk tredje sønn Erik gården Opstun Røkholt som også overtok gården Nordgarn Elstad gjennom ekteskap. Jens og Amund overtok hver sin gård i 1820-åra.

Jens Jakobsen tok føderåde på Røkholt der han døde 4. mai 1835.

Paalsgreina

rediger

Paal Jensen Røkholt f. 1787 gm Else Oldtr. fra N. Sandholt brukte Nordgarn Røkholt fra 1811 til 1835. De fikk barna Ola, Jens, Kristian og Gurine. Det vites ikke hvem som drev gården fra 1835 til 1848 da eldste sønn Ole overtok.

Ole Paulsen Røkholt f. 1823 var eldste sønn av Paal og Else. Han overtok gården for 900 dlr. Han var gift med Karen Oldtr. fra Taralstun Jøndal. De fikk barna Olaf Peder, Jens Henrik og Martin. Karen døde i 1855. Ole var bruker fra 1848 til 1894 da han kjøpte til Hagan. Yngste sønn Martin Olsen f. 1854 overtok gården for 7000 kr.

Jens Pålsen Røkholt (1826–1914) var nest eldste sønn av Paal og Else. Han var far til Ole Jensen Røkholt (1861–1950) som var født på Nordstun Røkholt.[1][2]

Jensgreina

rediger

Korporal Jens Jensen, 1799 – 1854, gift med Anne Marie Håkensd. fra Skjennum i Nannestad. Kjøpte Aamodt gård i 1824 fra Eidsvoll Verk. Barn: Johan Jensen, Aamodt gård 1854 – 1865. Herman Jensen Aamodt

Herman Jensen Aamodt, Aamodt gård 1865 – 1904, gift med Jensine Marie Kristnd. fra nabogård Blekstad Barn: Jens Kristian Aamodt

Jens Kristian Aamod, Aamodt gård 1904 – 1947, gift med Hanna Otilde Eidsæther fra Hurdal. Barn: Helge, Ludvig, Otto, Ole, Hans, Jens, Kaare, Anne Marie

Helge Ludvig Aamodt, Aamodt gård 1947 – 1975, gift med Nanna Aas fra Nystuen Aas i Eidsvoll. Barn: Jens Herman og Astrid

Jens Herman Aamodt, Aamodt gård 1975 – 2002, gift med Solveig Fiskvik fra Tylldalen, Tynset kommune. Barn: Birgit, Helge, Kristin

Birgit Fiskvik Aamodt, Aamodt gård 2002 – , gift med Geir R. Solberg fra Bodø. Barn: Herman Ludvig, Frida Sofie, Karl Magnus

Erikgreina[3]

rediger

Erik Jensen Røkholt (født 1794 på Opstun Røkholt, død 1835 samme sted) var gift med Else Jonsdatter fra Nordgarn Elstad (1801 – ca. 1870). Else var datter av dragon og gårdbruker Jon Hansen Nordgarn Elstad (1768 – 1817) og Berthe Kristoffersdatter (1772 – 1833). Erik var bruker av farsgarden Opstun Røkholt fra 1819 til 1835 og dertil av svigerfarens gard fra 1825 til 1835 da han døde.

Erik og Else fikk barna Berthe Marie (1821–1885), Jens (1822–1903), Karen Olea (1822–1891), Marthea (1829–1912) og Elise Gurine f. 1830.

Hva som kan ha skjedd i 1835 da både Erik og hans far Jens Jakobsen døde, vites ikke. Kona Else drev gårdene alene i ti år da eldstegutten Jens bare var 13 år gammel, og hun giftet seg på nytt tidlig på 1840-tallet med Ola Olsen f. på Nordstun Tønsaker i 1797, som var sønn av Ole Gulbrandsen f. 1760 og Åse Olsdatter. Eldste sønn Jens overtok Opstun Røkholt. I 1858 overtok Marthea og hennes mann Lars Gulbrandsen Tønsaker gården Nordgarn Elstad.

Opstun Røkholt

rediger

Eldste sønn Jens (8. april 182219. juni 1903) var døpt i Eidsvoll kirke og konfirmert den 28. oktober 1836. Omgangsskolelæreren underviste skiftevis på gardene. Oppveksten bar preg av at Jens vokste opp blant bare søstre, og han mistet både sin far og farfar i 1835. Det var fattigslige tider og Jens kjørte plank fra Odalen til Eidsvoll stasjon mens han ennå var guttunge. Han giftet seg den 28. desember 1845 i Eidsvoll kirke med Anne Larsdatter f. på Nordstun Elstad den 18. februar 1825. De fikk barna Edvard (1846 – 1933), Laura Marie (1848 – 1882), Amalie (1858 – 1886) og Ole (1861 – (1937).

Jens overtok Opstun Røkholt i 1846 fra sin mor Else. Folketellingen i 1865 viser to hester, ti kyr, 17 får og to svin. Det ble dyrket rug, bygg, havre og poteter. Jens kjøpte i 1872 Arstun Røkholt der de gamle husene lå inntil husene i Opstun. I de neste 15 årene hadde han en av de største gårdene i Eidsvoll. I 1887 fikk de to sønnene hvert sitt bruk mot føderåd. Jens døde i Opstun Røkholt i 1903 og Else døde hos sønnen Ole i Høgstun i 1912.

Nordgarn Elstad

rediger

Marthea Eriksdatter Røkholt (født 1828 på Røkholt, død 16. mars 1912) ble døpt i Eidsvoll kirke og konfirmert den 15. oktober 1843. Hun giftet seg med Lars Gulbrandsen Tønsaker og tok over gården Nordgarn Elstad i 1858 etter hennes mor Else. De fikk barna Ole Edvard (1851–1922), Else Marie (1853–1862), Oleanne (1855–1931), Berthe (1858 – ), Gulbrand (1859–1942), Else Marie (1862–1929), Laura (1865–1873), Jens (1869–1973) og Lars (1871- ).

Ole Edvard Larsen Elstad overtok driften av gården etter moren i 1881 og fikk skjøte i 1893. Han var gift med Anne Kristine Hansdatter Krogsrud fra Nord-Odal i 1853.

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ Eidsvold Blad 22. september 1950.
  2. ^ Eidsvold Blad 27. september 1950.
  3. ^ Skjold 1999

Litteratur

rediger
  • Andreas Holmsen: Røkholt-Venger ætten. En slektsoversikt. Flekkefjord 1943.
  • Gunnar Skjold: Røkholt / Solem. Side 20 – 33. Sandefjord mars 1999. ISBN 82-995075-0-2
Autoritetsdata