Rødme (medisinsk: flushing) er en synlig økning av blodvolumet i menneskets ansikts- og halshud. Årsaken er en spontan utvidelse av blodkarene i disse hudpartiene.

En person som rødmer opplever det som en økning av hudtemperaturen. Målinger har vist at temperaturforskjellen er mindre enn 1° C, og at huden har den opprinnelige temperaturen igjen etter vel et halvt minutt.