Rødkleiva

li i Nordmarka

Rødkleiva er en li i Nordmarka i Oslo, og er også navnet på en nedlagt slalåmbakke som lå samme sted. Lia strekker seg fra Voksenlia og bort til Tryvann Vinterpark.

Nedlagte Rødkleivbakken

Idrettslaget TRY har klubbhytta TRY-hytta liggende midtveis i den gamle slalåmbakken. Bondeungdomslaget i Oslo eier Røkleivhytta, som ligger på nordsiden av Rødkleivbekken.

Rødkleivbakken Rediger

Slalåmbakken lå ovenfor Strømsdammen, vest for Tryvannshøgda, og ble åpnet i 1947. Under OL i Oslo i 1952 var bakken slalåmarena. Bakken var svært bratt for vanlige skiutøvere og i 1970 så man seg nødt til å stenge de bratteste partiene nederst i bakken («henget»). Sammen med at utbyggingen av Wyllerløypa og senere Tryvann Vinterpark gjorde bakken noe overflødig, førte dette til at hele bakken ble nedlagt i 1988.

I 2004 og 2005 gikk Norges Skiforbund inn for å bygge et nytt hoppanlegg i bakken. Planene gikk ut på å bygge en middels stor hoppbakke som etter hvert skulle bygges ut til en stor skiflygingsbakke. På grunn av motstand fra nærmiljøet og hensynet til markagrensen sa politikerne imidlertid nei til å støtte et slikt prosjekt.

Betydningen av navnet Rediger

Navnet Rødkleiva har trolig ikke sammenheng med adjektivet rødt, men forklares med gammelnorsk *roð, som har sammenheng med verbet ryðja (å rydde). En sekundær forklaring er roði (rødt lys, rødt skinn eller å rødne/rødme). I det siste tilfellet kunne det sikte til at morgensola, sett fra Sørkedalen, rødfarger Rødkleiva.[1]

Navnet skrives både med og uten d (Røkleiva og Rødkleiva), men offisiell skrivemåte er Rødkleiva.[2]

Referanser Rediger

  1. ^ Norsk stadnamnleksikon (1997)
  2. ^ Statens kartverk, «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 26. mai 2012. Besøkt 17. september 2012.