Rødfigurvaser

Rødfigurpottemakeri var en type pottemakeri som ble utviklet mellom 530 f.Kr av Andokides-maleren i det antikke Hellas og ble brukt til slutten av det tredje århundret. Det avløste det tidligere svartfigurpottemakeriet.

Kvinne ber ved et alter, Attisk rødfigurkylix av Chairias, omkring 505 f.Kr., det Antikke Agora-muséet i Athen

Da rødfigurpottemakeriet ble utviklet, var det en av flere teknikker hvor håndverkere eksperimenterte. Teknikkene og konvensjonene til rødfigurmaleriet ble utviklet av en gruppe håndverkere kjent som Pionér-gruppen (blant dem var Eufronios og Euthymides). Rødfigurpottemakeriet ble den dominerende teknikken og forble populært til sent i det fjerde århundre før Kristus.

Se ogsåRediger