Rådsherre

dommertittel i Sveriges domstolsvesen

En rådsherre kunne eller kan i mange europeiske land betegne en mann som er medlem av en bys råd, eller mer moderne: bystyre eller byråd.

Tittelen eksisterer fremdeles i bl.a. Tyskland (Ratsherr).