Rådet for videregående opplæring

Rådet for videregående opplæring (RVO) ble opprettet i 1975 for å bistå Kirke- og undervisningsdepartementet i de saker som angikk skoler underlagt lov om videregående opplæring gjeldende fra 1. januar 1976.

Rådets oppgaver besto i føre tilsyn med de videregående skolene, rådgi departementet og ta initiativ i ulike utdanningsspørsmål. Fikk i forbindelse med nedleggelsen av Forsøksrådet for skoleverket overta en del uavsluttede prosjekter derfra.

Rådet ble nedlagt 1992 og oppgavene ble i den forbindelse overført til avdeling for videregående opplæring i departementet.

Eksterne lenkerRediger