Qin Shi Huangdis lange mur

Qin Shi Huangdis lange mur var en grensemur bygd på befaling av Kinas første keiser, Qin Shi Huangdi, i perioden 215 til 210 f.Kr.. Den manglet befestninger og var de aller fleste strekninger bare en voll av tettpakket jord på en til to meters høyde, og må ha fremstått mer som en grensemarkering av Qin-keiserrikets nordgrense enn som et militært beskyttelsesverk.

Tradisjonelt anses Qin Shi Huangdis store mur å være det systemet som her er markert med oransje farve. Svært lite er igjen av den.

Det er også verdt å merke seg at nord for muren truet det heller ikke slike nomadiske folkegrupper som senere i kinesisk historie skulle utgjøre en viss trussel mot riket. De folkene som var der, oppfattet antagelig snarere murbyggingen som kinesisk ekspansjon, og xiongnuenes angrep på Kina fulgte etter at muren var på plass, ikke før.

Muren er lang, men den er ikke kontinuerlig. Den utgjøres tidvis av eldre kinesiske murer bygget av forskjellige kinesiske stater fra Vår- og høstannalenes tid. For eksempel var den sektoren som var av stein, noe nord for floden Huang Hes store bue, antagelig bygget av kongen av Zhou omkring 300 f.Kr.

Gjennom Ordos løp det en tidligere mur, bygd av staten Qin. Qin Shi Huangdis hærfører Meng Tian avanserte i 221 f.Kr. med en stor hær nordover og forbi denne muren, og jaget de to små ikke-kinesiske folkegruppene Rong og Di bort fra området sør for Huang Hes store bue. Deretter bygde han, med tvangsutskrevne bønder, en mur som strakk seg fra Lintao (sør for dagens Lanzhou i Gansu) og derfra over og nordenfor Huang He og helt øst til dagens Liaodong.

Historikeren Sima Qian (ca. 14586 f.Kr.), som i sitt verk Shiji kaller muren for 万里长城 (pinyin: Wànlǐ Chángchéng), skriver at den målte mer enn ti tusen li, det vil si om lag 5 000 kilometer. Nå må det bemerkes at det kinesiske ordet wàn, som betyr 10 000, like så gjerne benyttes som synonymt med «et svært høyt antall», altså at det gjennomgående brukes svært upresist i kildene.

Se ogsåRediger