Putelava er basaltisk lava som størkner under vann, spesielt langs midthavsryggene, og dermed utvikler en putestruktur. Putene er runde masser av bråavkjølt stein, de ligger tett inntil hverandre.

Putelava ved Hawaii

Litteratur rediger