Publikasjonsbias, publikasjonsskjevhet eller publiseringsskjevhet, er en tendens blant forskere, forskningsinstitusjoner og redaktører til kun å presentere publikasjoner som viser forventet (eller ønsket) effekt. Dermed har forskning som viser positivt resultat, mens publikasjoner som ikke viser noen sammenheng (negativt resultat) ikke blir publisert. Årsakene til at negative resultat tilbakeholdes er ofte enten at den har mindre nyhetsverdi for forskningstidsskrift, eller at forskningsinstitusjon har økonomiske interesser i å vise en bestemt effekt.

Blant tiltak for å forhindre publikasjonsbias er å kreve at forskere registrerer forsøk før de igangsettes, slik at blir mulig å sammenstille både studier med både positivt og negativt resultat.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata