Pseudo-Dionysius Areopagitten

Pseudo-Dionysius Areopagitten er tittelen på en samling kristne tekster fra 500-tallet. Tekstene utgir seg for å være skrevet av areopagitten Dionysius som man finner omtalt i Apostlenes gjerninger 17,34. Verket er et eksempel på en pseudobiografi.

Hvem som virkelig skrev verkene er ukjent, men teologisk er det sterkt mystisk og nyplatonsk. Tekstene ble oversatt til latin av Johannes Scotus Eriugena, og ble på den måten en viktig inspirasjon for mange teologer, blant annet Thomas Aquinas, og skolastikken.

Av verkene vi fremdeles har bevart finner man brev og teologiske refleksjoner som Guddommelige navn, Den mystiske teologi, Himmelsk hirearki og Kirkelig hirearki. Den mystiske teologi er utgitt på norsk i antologien Østkirken.

Eksterne lenker rediger

Verker
Om