Protolitt

Protolitt er et begrep innenfor geologi som blir brukt for å beskrive kildebergarten til en metamorf bergart.