Metamorfose

Wikipedia-pekerside

Metamorfose er forvandling eller omdanning.

  • Metamorfose (biologi), en gjennomgripende fysisk forandring som individer gjennomgår i løpet av levetiden. Dette forekommer hos mange virvelløse dyr (leddyr) og en del lavere virveldyr (rundmunner, fisk og amfibier) og innebærer normalt en gjennomgripende omstrukturering av dyrets indre og ytre oppbygning.
  • Metamorf bergart, når en eller flere bergarter blir utsatt for høyt trykk og temperatur. Bergartene smeltes og blir da omstrukturert (omdannet) og mineralene vil bli helt eller delvis omkrystallisert.
  • Metamorfose (geologi), når bergarter blir omdannet til nye bergarter. Det er mange grader av metamorfose.
  • Kristi forklaring (Kristendom), kristen helligdag 6. august. Også kalt Metamorfosen eller Transfigurasjonen.

Se også

rediger
  • Metamorfoser, Ovids episke diktsyklus om menneskers mytiske forvandling til naturgjenstander og dyr