Promemoria

En promemoria (PM) – fra latin, egentlig «for minnet» – er et kortfattet dokument som utgjør minnesantegnelser; idag vanligvis en sammenfattet redegjørelse for et avgrenset emne. Promemoria er et samlingsnavn for forslag, instruksjoner, referater, rapporter, utredninger, betenkninger, skrivelser med mere. En PM kan ofte være et løst utformet direktiv utferdiget av en leder i en organisasjon.

Promemoria fra et møte med USAs president