Prokurist

person som har prokura (fullmakt) fra en forretningsmann eller et selskap til å inngå avtaler i hans/selskapets navn

En prokurist (latin: pro «for» og cura «omsorg») er en person som har prokura (fullmakt) fra en forretningsmann eller et selskap til å inngå avtaler i hans/selskapets navn. En prokurist kan ikke overføre prokuraen til en annen.

Norge rediger

Regler for prokurister finnes for norsk retts vedkommende i lov om prokura av 21. juni 1985.

Eksterne lenker rediger