Progenese

Progenese, også kalt pedogenese, er et fenomen som defineres ved at individet når kjønnsmodenhetlarvestadiet, mens videre vekst og utvikling er sterkt redusert eller helt stanset opp.

Organismen vil da i utgangspunktet ha de samme egenskaper som den ville hatt om den ikke var kjønnsmoden på tilsvarende tidspunkt. Dette gjelder størrelse, alder og anatomi (med unntak av fungerende forplantningsorganer og tilhørende forplantingsatferd). Sekundær økning i størrelse og videreutvikling hos senere generasjoner vil ofte kunne forekomme.

EksemplerRediger

AppendikularieneRediger

Et godt eksempel her er appendikulariene, en larveform av kappedyrene som er blitt kjønnsmodne på larvestadiet og har forkastet den voksne formen fullstendig. Beskjeden størrelse beholder de hele livet.

FlatormeneRediger

En teori går ut på at flatormene oppstod via progenese ved at et dyr som opprinnelig var i besittelse av kroppshule og andre avanserte egenskaper ble formeringsdyktig og stanset opp i sin videre utvikling på et så tidlig stadium av sin utvikling (ontogenese) at disse egenskapene ikke hadde fått tid til å dannes enda. Dette forplantningsdyktige larvestadiet dannet så utgangspunkt for videre utvikling i sin egen evolusjonære retning og resulterte blant annet i arter som med tiden ble store nok til å dekke et menneskes håndflate. Flatormene er i så fall ikke oppstått via reduksjon som tidligere antatt, heller ikke er deres manglende kroppshule da et primitivt trekk. Faktisk er fossile dyr som Vernanimalcula enda eldre enn flatormene, men er like fullt utstyrt med kroppshule og avansert anatomi.

XenoturbellaRediger

Xenoturbella, som man tidligere regnet med til flatormene, ser derimot ut til å ha larvestadie med kroppshule og indre organer som er gått tapt hos det voksne individ. Da snakker vi om reell reduksjon, og flatormenes og Xenoturbellas tilsynelatende felles og tidligere antatt primtive egenskaper har dermed oppstått på to vidt forskjellige måter.