Produksjonskode

Produksjonskode (en. production code) er en alfanumerisk betegnelse brukt for å identifisere episoder som hører til en TV-serie. Den blir også brukt i andre sammenhenger hvor en unik kode er ønskelig.

Episoder blir som oftest spilt inn i samme rekkefølge som de blir vist i, men noen ganger er ikke dette tilfellet. Grunnen til dette kan være at TV-stasjonen som viser serien ikke bruker samme rekkefølge. Andre ganger er det de som lager serien som velger å produsere de i en annen rekkefølge, for eksempel når en gjesteskuespiller er tilgjengelig i en begrenset periode.

Serier som ikke har en overhengende historie, som for eksempel The Simpsons og Law & Order, kan ha veldig stor forskjell mellom produksjonsrekkefølge og visningsrekkefølge på grunn av at man ikke får noen store problemer innen kontinuiteten i serien om man bytter om på episodene. Visningsrekkefølgen kan bli forandret av stasjonen på grunn av antall seere, «sweeps», og konkurranse fra andre stasjoner.

Produksjonskoden er ikke relatert til «Production Code», som var et sett med retningslinjer for filmproduksjoner.