Product Lifecycle Management

Product Lifecycle Management (PLM) er prosessen for å håndtere hele livssyklusen til et produkt, fra idefase via design og produksjon til drift, vedlikehold og nedleggelse.

Se ogsåRediger