Pro tempore, som oftest brukt ved forkortelsen p.t. eller pro tem, er et latinsk uttrykk som best kan oversettes til norsk som «midlertidig», «for tiden».