Pro tempore

Hammershaimb ordsammling.jpg Denne siden ligner et oppslag i en ordbok.
Denne artikkelen passer bedre i en ordbok enn i en encyklopedi. Du kan evt. utvide artikkelen, eller flytte den til den norske Wikiordboken.

Pro tempore, som oftest brukt ved forkortelsen p.t. eller pro tem, er et latinsk uttrykk som best kan oversettes til norsk som «midlertidig», «for tiden». "Per tid" er en tolkning brukt de siste årene, og som ifølge Språkrådet er feil.