Pro Patria

Pro Patria er medlemsbladet til Norsk reservistforbund, NROF. Bladet er et upolitisk militærfaglig tidsskrift som ved selvstendige artikler og sitt øvrige innhold skal være en aktiv bidragsyter i den forsvars- og sikkerhetspolitiske debatten.

Pro Patria skal stimulere til økt kunnskap og engasjement for NROFs medlemmer og andre forsvarsinteresserte og således bidra til en informert forsvarsdebatt.

Som medlemsblad for NROF produseres også reportasjer og artikler fra aktiviteter i våre 57 lokale avdelinger landet rundt, i tillegg til aktiviteter arrangert fra sentralt hold.

Pro Patria blir distribuert til alle medlemmer av NROF, samt representanter på Stortinget, i Forsvaret og ansatte i statsforvaltningen.

Bladet er i tillegg tilgjengelig på NROF sine nettsider

Bladet utgis i ca 7500 eksemplarer fem ganger i året. Det redigeres etter «Vær Varsom»-plakaten».

Bibliografisk informasjonRediger