Büyükada

(Omdirigert fra Prinkipo)

Büyükada er den største av de ni øyene som utgjør Prinseøyene øst i Marmarahavet, tett ved Istanbul. Det greske navnet er Prinkipos (Πρίγκηπος).

Büyükada er den største av øyene i den lille øygruppen helt i øst i Marmarahavet.

Det lå flere gresk-ortodokse klostre på Prinkipos (nå Büyükada) og de omliggende øyene, og mange er de hellige munker og nonner som holdt til der. Mange er også de ofte svært lite hellige som ble tvangsinternert – tvunget til å avslutte sine liv i ordenslivet – etter maktskifter i Østromerriket.

Et nonnekloster på øya var forvisningssted for de bysantinske keiserinner Irene, Eufrosyna, Zoë og Anna Dalassena. Det er nettopp denne serien av fyrsteelige personer som gav øya sitt greske navn.

Senere ble også medlemmer av den ottomanske sultanslekt til tider sendt i eksil til øya. Og etter sin deportasjon fra Sovjetunionen i februar 1929 oppholdt Lev Trotskij seg fire år på Büyükada.

På 1800-tallet ble øyene et populært feriested for Istanbuls rike, og viktorianske hytter og hus er fremdeles å skue på hovedøya Büyükada.

I Norge vil noen assosiere navnet Prinkipos med UKA ved Studentersamfundet i Trondhjem for 1969. UKErevyen Prinkipo ble det året oppkalt etter øya i Marmarahavet.