Primitivitet (antropologi)

Primitivitet er et tenkesett i humaniora som har vært brukt før og nå for det meste er forkastet. Innenfor arkeologien opererte en tidligere med et behov for å finne ut hvor alle redskapstyper kom fra snarere enn å undersøke deres rolle i det samfunnet de hadde vært en del av. Slik sett oppfattet en steinalderreskaper som mer primitive enn for eksempel bronsealderens redskaper, selv om steinalderens redskaper selvfølgelig må ha vært absolutt adekvate for det de skulle brukes til.

Når folk i dag omtaler steinalderens levesett som mer naturlig enn moderne liv, er det å oppfatte som en rest av det samme systemet, i det det ligger implisitt at det naturlige er det enkle, eller primitive.