Presteforeningen

Presteforeningen eller Den norske kirkes presteforening er en fagforening som organiserer Den norske kirkes prester og teologiske kandidater, samt teologistudenter. Forbundet ble etablert i 1900 har omlag 2200 medlemmer.

Foreningen jobber for å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser. I tillegg arbeider de for å fremme kollegialt samhold og samarbeid.

Leder er Martin-Oskar Enstad, og nestleder er Eldfrid-Marie Bakken. Presteforeningen er medlem av Unio.

Eksterne lenkerRediger