Presteforeningen

Presteforeningen eller Den norske kirkes presteforening er en fagforening som organiserer Den norske kirkes prester og teologiske kandidater. Forbundet ble etablert i 1900 har vel 2 300 medlemmer.

Foreningen jobber for å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser. I tillegg arbeider de for å fremme kollegialt samhold og samarbeid.

Leder er Martin-Oskar Enstad, og nestleder er Ingvild Osberg. Presteforeningen er medlem av Unio.

Eksterne lenkerRediger