Prestøy er en øy i Hafrsfjord i Sola kommune. Sentralt midt i Hafrsfjord sammen med Sømsøy og Kobbholmen like vest for Ytraberget. Øyen dekket av gress og blir brukt som beite om sommeren. Under andre verdenskrig byget tyskerne flere bunkere og antiluftvernstillinger på øyen som ligger gunstig til ved innflygningen til Stavanger lufthavn, Sola sin nord-sør rullebane og innflygningen fra Storbritannia. Prestøys høyeste punkt er 26 meter over havet og øyen er 125 mål stor. I desember 2005 ble det oppdaget et tysk Heinkel He 115 tomotors bombe, torpedo- og oppklaringsfly på bunnen av Hafrsfjord ved Prestøy. Flyet tilhørte Küstenfliegergruppe 906, 1. og 3. Staffel på Sola og havarerte i Hafrsfjord etter endt oppdrag 28. desember 1942. Vraket inneholdt to bomber som var av typen SC-250, og begge var fylt med 130,4 kilo militært sprengstoff. Den 9. desember 2005 klokken 14.35 ble begge bombene detonert på fem meters dyp utenfor Prestøy [1]. Flyhistorisk Museum på Sola ønsker å få opp den tyske Heinkel-maskinen, som antakelig er et av svært få gjenværende eksemplarer i hele verden.

Den 9. juni 2008 var det en liten gressbrann på øyen, men denne førte til stor røykutvikling og brannvesenet i Sør Rogaland fikk inn en rekke meldinger brannen. Brannbåten «Vekteren» og en lettbåt fra Stavanger sammen med mannskaper fra brannstasjonen på Forus ble satt ut på øyen for å kjempe mot flammene. Brannen ble raskt slukket etter at mannskapet kom til.