Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda

Klagenemnda for behandling i utlandet og Pre­implantasjons­diagnostikk­nemnda var to norske nemnder som sammen utgjorde et forvaltningsorgan etablert 1. januar 1999 som Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet. Forvaltningsorganet var underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Klagenemnda for behandling i utlandet
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda
TypeNemnder
VirkeområdeNorge
Etablert1. januar 1999[1]
Org.nummer989 305 514
Ansatte 2 (2014)[2]
Nettstedwww.klagenemnda.no
Opphørt31. desember 2015

De to nemndene hadde ulikt rettslig grunnlag og ansvarsområde. Klagenemnda for behandling i utlandet var hjemlet i pasientrettighetsloven og avgjorde klager over vedtak fattet av de regionale helseforetakene om avslag på søknad om dekning av utgifter til helsebehandling i utlandet. Preimplantasjonsdiagnostikknemnda var hjemlet i bioteknologiloven og avgjorde søknader om preimplantasjonsdiagnostikk for å utelukke alvorlig, arvelig sykdom samt søknader om preimplantasjonsdiagnostikk i kombinasjon med vevstyping med sikte på at et kommende barn kan bli donor for alvorlig syke søsken.[3]

Klagenemnda for behandling i utlandet bestod av fem medlemmer med kompetanse innen medisin og jus.[4] Preimplantasjonsdiagnostikknemnda bestod av åtte medlemmer med kompetanse innen medisinsk genetikk, genetisk veiledning, pediatri, assistert befruktning, gynekologi, transplantasjon, jus og etikk, samt to legmedlemmer.[5]

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata