Predestinasjon (dannet av de latinske ordene pre som betyr «forut» og destinasjon, «bestemmelse») er læren om Guds forutbestemmelse av det enkelte menneske til frelse eller fortapelse.

Utgangspunktet for tenkningen er troen på Guds allmakt og allvitenhet, og at ikke noe skjer uten at det er Guds vilje. Til grunn for læren ligger også forestillingen om at mennesket i seg selv er syndig og dermed fortapt, men at frelsen er et under, og denne skyldes at den troende er utvalgt til frelse ifølge Guds evige beslutning.

Det nye testamente i Bibelen har ingen sammenhengende lære om predestinasjon, men mange utsagn kan tolkes til fordel for den (Rom 8,29; 9,18; Ef 1,4; Joh 6,70).