Precarium

Precarium (latin, av precare «be») er en form for lån i romerretten, kjennetegnet ved at eieren når som helst kan kreve å få sin eiendom tilbake. En romersk landeier kunne for eksempel la jordløse bønder slå seg ned på et stykke jord han ikke hadde bruk for, med plikt til å forlate den når han forlangte det. Låntakeren (prekaristen) sto derfor i en vanskelig («prekær») stilling.

LitteraturRediger

Se ogsåRediger