Praja Parishad

nepalsk politisk parti

Praja Parishad, stifta i Ombhal i Katmandu i 1935, var et parti i Nepal som sloss for å avskaffe diktaturet til Rana-dynastiet.

Blant stifterne var Tanka Prasad Acharya, Dasarth Chand, Dharma Bhakta Mathema (som var kong Tribhuvans trener), Ramhari Sharma, Puskar Nath og flere andre.

Partiet diskuterte voldsom oppstand mot Rana-diktaturet. Ettersom Rana-herredømmet hadde frarøva kongene i Nepal all makt og nærmest holdt kongefamilien i husarrest i slottet, tok lederne hemmelig kontakt med kong Tribuvan.

En nær slektning av Mathema avslørte partiet for politiet, noe som førte til at mange blei arrestert.

Sukra Raj Shastri og Dharma Bhakta blei dømt til døden og hengt, mens Dasarath Chand og Ganga Lal Shrestha blei skutt. Disse fire er i Nepal kjent som de fire martyrene.

(Ganga Lal Shresta var broren til den seinere berømte kommunistlederen og stifteren av Nepals Kommunistiske Parti, Pushpa Lal Shresta.)

Flere sentrale ledere i Praja Parishad, bl.a. Tanka Prasad Acharya, kunne ikke dødsdømmes fordi de tilhørte bhramin-kasten, og det var på den tida forbudt å henrette bhraminer. De fikk lange fengselsstraffer. Andre ledere var av kjente familier fra newari-nasjonaliteten, som historisk har dominert Katmandu-dalen. At det var mange bhraminer og newarier av god familie i ledelsen var et uttrykk for at Praja Parishad rekrutterte fra eliten i datidas Nepal.

Acharyas ry gjorde at han (uten at han var tilstede) blei valgt til president for Nepali National Congress (det viktigste forløperpartiet til Nepals Kongressparti i 1947, men han satt i fengsel og deltok aldri i Kongressparties arbeid.

Etter at Rana-diktaturet blei styrta i 1951 sto Praja Parishad fram som et legalt parti. Acharya, som slapp ut av fengsel da diktaturet falt, blei leder. Mange opposisjonelle fra Katmandudalen var skeptiske mot Kongresspartiet, og samla seg i Praja Parishad.

Sommeren 1951 danna Praja Parishad en enhetsfront med kommunistpartiet mot indisk innflytelse og Nepals Kongressparti.

Achaya var innenriksminister i regjeringa til M. P Koirala fra 1952 til 1954. og statsminister fra 1956 til 1957. Våren 1956 legaliserte han kommunistpartiet, som hadde vært forbudt fra 1952.

Ved parlamentsvalget i 1959 fikk Praja Parishad (Achaya) 2,9 % og 2 mandater.

Et annet Praja Parishad (Mishra), fikk 3,3% og 1 mandat.

I juni 1959 danna Praya Parishad (Achaya]), sammen med to pro-monarkistiske og hinduistiske partier, United Democratic Party og Prajatantrik Mahasaba, fellesorganisasjonen National Democratic Front. Den demonstrerte ofte mot regjeringa til Nepals Kongressparti og anklaga den for korrupsjon, kongressifisering (å fylle statsapparatet med partitilhengere) og svakhet mot India og Kina. I en del tilfeller demonstrerte Nepals Kommunistiske Parti sammen med den.

Archaya deltok i kampanjene for flerpartidemokrati foran folkeavstemnina i 1980 og under demokratiopprøret i 1990. Etter at partiene blei legalisert gjennopplivet han formelt Praja Parishad, men partiet deltok ikke i parlamentsvalget i 1991.

Se ogsåRediger