Åpne hovedmenyen
Prøyssisk Thaler
Land:Preussen
Innført:1750
Avskaffet:1857
Erstattet av:Vereinsthaler

Prøyssisk Thaler var en myntenhet som ble benyttet i kongeriket Preussen fra 1750 til 1857. Myntenheten skilte seg ut fra den nordtyske Reichsthaler ved at den inneholdt 1/14 av sølvmengden i en Kölner mark med sølv, i stedet for 1/12 av sølvmengden, og ved at den ble preget som en mynt.

Prøyssisk Thaler ble i 1857 erstattet av Vereinsthaler.