Prøveforelesning

Prøveforelesning er en forelesning som holdes ved et universitet eller lignende institusjon i forbindelse med forsvaret av en akademisk grad, eller i forbindelse med en ansettelsesprosess. Hensikten er å vurdere kandidatens evne til å opptre som foreleser på universitetsnivå.

Ved tildeling av doktorgraden dr. philos. må doktoranden ved norske universiteter holde to prøveforelesninger, én over et oppgitt emne og én over et selvvalgt emne.[1] For den mindre omfattende doktorgraden ph.d., som ble innført i forbindelse med «Kvalitetsreformen», kreves bare én prøveforelesning, som gjerne er over samme tema som doktorgraden.[2] Prøveforelesningene eller prøveforelesningen kommer i tillegg til disputasen. Frem til 2003 ble det benyttet to prøveforelesninger for alle doktorgrader i Norge, en over oppgitt og en over selvvalgt emne.

Ved tildeling av magistergraden ble det også benyttet prøveforelesning.

Endel akademiske institusjoner bruker prøveforelesning i forbindelse med ansettelse av nye professorer eller andre i (fortrinnsvis høyere) vitenskapelige stillinger, for å danne seg et bilde av kandidatenes evne til å undervise. Prøveforelesningene avholdes etter at det foreligger en innstilling fra sakkyndig utvalg, og kan tildels ha preg av en formalitet idet det er sjelden at andre enn den først innstilte tilbys stillingen.

ReferanserRediger