Portvaktfunksjonen

Portvaktfunksjon er et begrep som viser til medienes makt til å sortere og redigere hvilke saker og hvilke kilder som slipper til i offentligheten. Gjennom valg av hvilke saker, kilder og presentasjon som brukes, velges samtidig hvilke saker og kilder som ikke får offentlighetens oppmerksomhet.

Portvaktfunksjonen som begrep beskriver implisitt en mediesituasjon før internett og sosiale medier der var avhengige av tradisjonelle papiraviser, radio- eller fjernsynsmedier med begrenset spalteplass og sendetid. Å publisere papiravis, radio eller fjernsyn er forbundet med store kostnader til utstyr, teknologi og organisasjon. Mediene har hatt monopol på publisering av nyhets- og aktualitets- og meningsinformasjon. Monopolet har vært forvaltet av journalister, redaktører og medieredaksjonen. Det var med andre ord behov for å sortere hvem som skulle slippe til med sine saker og sine kilder. Det er dette vi refererer til som "portvaktfunksjonen".

Portvaktens dødRediger

Framveksten av internett og sosiale medier gjør at portvaktfunksjonen reduseres eller faller helt bort. Enhver kan nå publisere seg selv og sin informasjon, uten investeringer eller kostnader av noen art – og være sin egen redaktør på eget nettsted, blogg eller andre sosiale og tilgjengelig plattformer.

Eksterne lenkerRediger