Policy

Fastsatt politisk holdning i forhold til et spesifikt emne eller sak

Policy er dels et engelsk begrep med flere ulike betydninger og dels et faguttrykk, særlig innen statsvitenskap. Det nærmeste man kommer en norsk oversettelse er politikk, men begrepet betyr ikke nøyaktig det samme. Policy som begrep fokuserer på innholdet i politiske beslutninger; altså den innholdsmessige dimensjon av politikk. Ettersom det på norsk og andre språk ikke finnes noe eget ord for dette brukes ofte det engelske begrepet. I engelskspråklig tradisjon omfatter årsakskjeden for beslutningstagelse tre elementer: policy (innholdet i de politiske beslutninger), politics (de politiske beslutningsprosesser) og polity (de politiske institusjoner). Policy kan også vise allment til offentlig politikk (public policy), som både kan bety den prosessen der et samfunn fatter politiske beslutninger og være et akademisk fag. Policy brukes i tillegg bredere om hvilke som helst retningslinjer for å oppnå bestemte mål i både offentlige og private sammenhenger.