Polaravdelingen er en avdeling i Justis- og beredskapsdepartementet med ansvar for departementets fagsaker i de norske polarområdene (Arktis og Antarktis).[1]

Avdelingen ble opprettet i 1978 på bakgrunn av Stortingsproposisjon nr. 202 (1976–1977), som var lagt frem etter økende fokus på Svalbard i kjølvannet av Kings Bay-ulykken.[2] En av avdelingens oppgaver er å være sekretariat for Det interdepartementale polarutvalg, som ledes av justisministeren.[3]

Alle departementer med underliggende etater er pålagt å forelegge for Polaravdelingen:

  • alle forslag om nye lover eller forskrifter for Svalbard, Jan Mayen eller de norske bilandene i Antarktis før de sendes ut på høring
  • saker som gjelder betydelige verdier eller interesser og saker som kan ha politiske sider og derfor bør ses i et helhetlig perspektiv før avgjørelse treffes, særlig i tilfeller hvor det er av utenriks-, miljø-, nærings-, ressurs-, forsknings- eller sikkerhetspolitisk betydning at saken koordineres mellom de ulike departementer og etater før avgjørelse treffes
  • andre viktige saker som volder begrunnet tvil med hensyn til faktiske forhold, rettsspørsmål eller andre vurderinger som må foretas

Referanser

rediger
  1. ^ Om avdelingen
  2. ^ «Endringshistorie». Arkivert fra originalen 4. mars 2014. Besøkt 30. juni 2015. 
  3. ^ Polarutvalgsinstruksen