Poise (P) er enheten for dynamisk viskositet i Cgs-systemet. Navnet er etter Jean Louis Marie Poiseuille.

1 P = 1 g·cm−1·s−1

Den analoge enheten i SI-systemet er pascalsekund (Pa·s):

1 Pa·s = 1 kg·m−1·s−1 = 10 P

Poise brukes ofte med prefikset centi-: en centipoise (cP) er et millipascalsekund (mPa·s) i SI-enheter.

Vann har en viskositet på 0,0089 poise ved 25 °C.

De fleste kjemikalier får sin viskositet målt i poise.