Plantecelle

Planteceller er eukaryote celler som skiller seg distinktivt fra andre eukaryote celler på en rekke områder. Noen av de viktigste unike trekkene er som følger:

  • Vakuole som er et stort væskefylt rom inni planteceller avgrenset av en membran. Den er med på å gi planten form og fungerer også som lagringsplass for vann og andre løste forbindelser.
Plantecellestruktur
  • Cellevegg ligger utenpå cellemembranen og er viktig for å gi planteceller form og beskyttelse. Bakterier og sopp har også cellevegg men av ulik oppbygning enn for planter.
  • Plastider er membranavgrensede rom i planteceller med ulike funksjoner. Den viktigste er kanskje grønnkorn som inneholder klorofyll hvor fotosyntese kan foregå.