Piksilasjon er en animasjonsteknikk hvor man istedenfor å animere tegninger eller dukker, animerer mennesker eller vanlige bruksobjekter ved å flytte dem litt og litt for hvert bilde man tar. Dette for å skape illusjonen av bevegelse på en annen måte enn ved vanlig filming, eller for å oppnå en spesiell effekt. Blant annet kan piksilasjon brukes for å vise utvikling av ting og objekter over tid, slike som blomster som spretter eller hus som bygges ferdig. Teknikken er for øvrig nært relatert til «stop motion» teknikken, som rett og slett går ut på å ta et og et bilde i gangen av figuren man animerer.

Et godt eksempel på en film laget ved hjelp av piksilasjon er Året gjennom Børfjord.

Se også rediger