Picatinnyskinne

Picatinnyskinne er en festeanordning som særlig brukes på militære skytevåpen for å feste kikkertsikter og annet ekstrautstyr, som f.eks. lasersikter, nattsikter og taktisk lys. Standarden ble først publisert av Picatinny Arsenal i USA og har offisielt navn MIL-STD-1913.[1] Den er også kjent med NATO-betegnelsen STANAG 2324.

Picatinnyskinne på en Steyr HS .50.
Metriske dimensjoner på en picatinnyskinne.

Skinnen plasseres vanligvis på toppen av våpenets låsekasse, der hvor baksiktet som regel er plassert. Når du ser skinnen fra enden er den formet som en vid «T». Kikkertsikter blir montert enten ved å skyve montasjen inn fra enden, eller ved montasjer som skrus på skinnen med skruer.

For at skinnen skal være stabil må den ikke bevege seg når løpet varmes opp og avkjøles. For å unngå dette har Picatinnyskinnene spor frest på tvers, slik at de har mulighet til å utvide og trekke seg sammen i lengderetningen. Disse tverrsporene er også standardisert slik at endel utstyr bruker dem for å låse fast utstyret. Den eneste forskjellen på en Picatinnyskinne og en Weaverskinne er størrelsen på tverrsporene. De er 5 mm fra hverandre på en Picatinnyskinne og 3.8 mm (1/8 tomme) fra hverandre på en Weaverskinne. Montasjeringer kan vanligvis brukes om hverandre på disse skinnene.

ReferanserRediger