Perthitt er tvilling-dannelse mellom to typer av feltspat: En kaliumrik alkalifeltspat med lameller av en natriumrik alkalifeltspat. Hovedmineralet er ortoklas (mikroklin) og lamellene er albitt. Perthitt har fatt navnet sitt etter Perth i Canada, da man først trodde det dreide seg om et nytt mineral.

Perthitt, tynnslipsbilde av feltspat i polarisasjonsmikroskop. K-feldspaten (ortoklas) er farget orange, og albitt-lameller er farget gul. Lengde på bilde er 0.4 mm

Sammenvoksingen skjer ved partiell utfelling fra vulkansk lava ved avkjøling. Feltspat-mineralene plagioklas-serien har fullstendig blandbarhet i størknet masse, men ved størkningen felles mineralene ut ved ulike temperaturer slik at det skjer sammenvoksing av krystaller med ulik sammensetning.

Antiperthitt

Smykkesteinsvariantene av kalifeltspat, amasonitt og månestein er perthitter med ulike farger.

Eksterne lenkerRediger