Persontilpasset medisin

Persontilpasset medisin, eller presisjonsmedisin, er en betegnelse på et sett med diagnostiske metoder som i større grad enn tradisjonell medisin søker å finne behandling eller forebygging som er tilpasset den enkeltes (i hovedsak genetiske) egenskaper. Selv om medisinen alltid har hatt denne intensjonen og ofte er tilpasset spesielt den enkelte pasient også i dag, er det den enorme utviklingen av analyser av arvestoffet som virkelig har satt fart i denne utviklingen. Av denne grunn er det ofte storskala genetiske analyser man tenker på i sammenheng med persontilpasning av medisinen.

I hovedsak vil persontilpasset medisin være aktuell med hensyn til arvelige sykdommer eller egenskaper som kan påvirke sykdomsutvikling og være viktige for behandlingsvalg, og ved kreftsykdom, der både arvelige egenskaper og de nye mutasjonene som er oppstått i kreftcellene kan være viktige for behandlingen. Persontilpasset medisin er under utredning i helsevesenet], på oppdrag fra Helsedepartementet.[1]

Persontilpasset kreftmedisin er det ene nasjonalt prioriterte området innen kreftforskning, med det nyoppretta fagrådet Nasjonal kreftsatsing. Innen dette området er det også flere store forskningsprosjekter i gang, for å skape den kunnskapsbasen som er nødvendig for å ta metodene i bruk i helsetjenestene.

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger